Cube Group

Contact us

Cube Group S.A. ul. Cybernetyki19A 02-677 Warszawa

phone: (+48 22) 201 32 90 fax: (+48 22) 201 32 91

e-mail: biuro@cubegroup.pl

Sąd Rejonowy Dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000306712, NIP 661-225-95-31, Kapitał zakładowy 505 000,00 zł